Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Mỹ Tho, Tiền Giang

  • Diện tích : 1627.57 ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp