Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Tân Uyên, Bình Dương

 • Diện tích : 119.963 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Vật liệu xây dựng

  - Điện tử

  - Gia công cơ khí

  - Chế biên lâm sản

  - Nông sản 

  - Thực phẩm

  - Hàng tiêu dùng

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp