Cụm công nghiệp VLXD An Phước

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Long Thành, Đồng Nai

  • Diện tích : 50 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Sản xuất vật liệu xây dựng

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp