Cụm Tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Bình Chánh, Hồ Chí Minh

  • Diện tích : 17 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    - Cơ khí

    - Thực phẩm

    - Thủy tinh, cao su - nhựa

Bất động sản trong khu công nghiệp