Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Trảng Bàng, Tây Ninh

  • Diện tích : 202.67 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Cơ khí, đúc, gia công khuôn mẫu, nhựa, sơn, may mặc, in ấn, ...

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp