Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Quận 7, Hồ Chí Minh

 • Diện tích : 300 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghệ cao & phần mềm

  - Điện, điện tử

  - Cơ khí, máy móc chính xác

  - Dệt, sợi, may mặc

  - Nhựa

  - Thực phẩm, rượu

  - Dụng cụ, xe đạp thể thao

  - Dược phẩm, mỹ phẩm

  - Bao bì

  - Các ngành nghề khác

Bất động sản trong khu công nghiệp