Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Quận 9, Hồ Chí Minh

 • Diện tích : 805 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Vi điện tử - Công nghệ thông tin - Viễn thông;

  - Cơ khí chính xác – Tự động hóa; 

  - Công nghệ sinh học áp dụng trong dược phẩm và môi trường; 

  - Năng lượng mới – Vật liệu mới – Công nghệ Nano

Bất động sản trong khu công nghiệp