Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • Diện tích : 123.51 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  Cơ khí chế tạo máy, cơ khí chính xác.

  Điện, điện tử, công nghệ thông tin.

  Dược phẩm, hoá dược, hoá chất.

  Sản xuất các sản phẩm kim loại.

  Cơ khí, đúc kim loại.

  Vật liệu xây dựng cao cấp.

  Sản xuất các loại bao bì.

  Chế biến lương thực, thực phẩm (tinh).

  Các dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp.

  Các ngành công nghiệp khác không gây ô nhiễm môi trường.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp