Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Châu Thành, Bến Tre

 • Diện tích : 72 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  Chế biến các sản phẩm từ thủy sản

  Chế biến các hàng nông sản của địa phương

  Sản xuất thức ăn thủy sản, gia súc

  Các ngành công nghiệp khác

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp