Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Củ Chi, Hồ Chí Minh

  • Diện tích : 175 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    - Cơ khí

    - Gia công chế biến

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp