Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Biên Hòa, Đồng Nai

 • Diện tích : 335 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Sản xuất chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
  - Chế biến gỗ và sản phẩm sản xuất từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)
  - Sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết, bện
  - Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất; dệt; sản xuất trang phục
  - Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
  - Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
  - Công nghiệp chế biến, chế tạo khác; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu; sản xuất xe có động cơ; sản xuất phương tiện vận tải khác; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
  - Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất thiết bị điện.

Bất động sản trong khu công nghiệp