Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • Diện tích : 27.34 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Cơ khí;

  - Điện, điện tử

  - Bao bì bằng giấy

  - Vật liệu xây dựng

  - Chế biến thực phẩm, lâm sản

  - Sơn cao cấp

  - Bảo trì các sản phẩm bằng thép


Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp