Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Thủ Đức, Hồ Chí Minh

  • Diện tích : 27.34 ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp