Khu công nghiệp Bình Đường

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Dĩ An, Bình Dương

  • Diện tích : 16.5 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    - Giày da, may mặc, sản xuất bao bì, dệt không nhuộm

    - Gia công, lắp ráp linh kiện điện tử, chi tiết máy móc thiết bị

    - Kho chứa hàng

Bất động sản trong khu công nghiệp