Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Phú Mỹ, Vũng Tàu

 • Diện tích : 670 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Sản xuất LPG, xăng dầu,

  - Logistics

  - Chế biến thực phẩm

  - Nhựa và hóa chất,…

Bất động sản trong khu công nghiệp