Khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Cần Đước, Long An

  • Diện tích : 127.93 ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp