Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Chơn Thành, Bình Phước

 • Diện tích : 76 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp sạch

  - Công nghiệp Chế biến

  - Cơ khí - Lắp ráp

  - Dệt may - Giày da

  - Điện - Điện tử

  - Giấy - Bao bì

  - Hóa chất - Dược phẩm

  - Khoáng sản - Vật liệu

  - Sản xuất hàng tiêu dùng

  - Các ngành khác

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp