Khu công nghiệp Cơ khí ô tô

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Củ Chi, Hồ Chí Minh

 • Diện tích : 99.34 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  Ngành công nghiệp trọng yếu, ưu tiền

  - Ngành cơ khí ô tô

  - Cơ khí chế tạo

  - Điện, điện tử

  - Các ngành công nghiệp phụ trợ,...


Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp