Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Long Thành, Đồng Nai

  • Diện tích : 410.28 ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp