Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Tân Uyên, Bình Dương

 • Diện tích : 212 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  Sản xuất các sản phẩm thuốc lá

  Dệt nhuộm (không gia công nhuộm)

  Sản xuất trang phục (không có công đoạn giặt tẩy)

  Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (không có công đoạn thuộc da tươi và da muối. Chỉ sản xuất những sản phẩm da đã qua công đoạn thuộc da tươi và da muối)

  Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất sản phẩm từ rơm rạ và vật liệu tết bện.

  Sản xuất giất và sản phẩm từ giấy (không gồm các ngành sản xuất bột giấy, từ nguyên liệu thô, giấy từ giấy phế liệu)

  In, sao chép bản ghi các loại

  Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (không gồm các ngành hóa chất cơ bản, thuốc trừ sâu, phân bón và hợp chất nitơ)

  Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

  Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (không chế biến mủ cao su tươi)

  Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (không gia công xi mạ)

  Sản xuất kim loại (không gia công xi mạ)

  Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc (không gia công xi mạ)

  Sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học

  Sản xuất thiết bị điện

  Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

  Sản xuất xe có động cơ

  Sản xuất phương tiện vận tải khác

  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

  Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

  Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị

Bất động sản trong khu công nghiệp