Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Đất Đỏ, Vũng Tàu

 • Diện tích : 496.22 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghệ cao

  - Điện, điện tử

  - Công nghiệp nặng

  - Dệt may và da giày

  - Vật liệu xây dựng

  - Công nghiệp chế biến

  Và một số ngành công nghiệp khác không gây ô nhiễm

Bất động sản trong khu công nghiệp