Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Thống Nhất, Đồng Nai

  • Diện tích : 331 ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp