Khu Công Nghiệp Dệt May Bình An

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Dĩ An, Bình Dương

  • Diện tích : 25.9 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    - May mặc;
    - Phụ liệu ngành may;
    - Bao bì giấy.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp