Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Thủ Dầu Một, Bình Dương

 • Diện tích : 210 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Sản xuất linh kiện điện tử;
  - Công nghiệp gia công;
  - Chế biến hàng tiêu dùng, thực phẩm;
  - Công nghiệp cơ khí và vật liệu xây dựng.

Bất động sản trong khu công nghiệp