Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : TP. Vũng Tàu, Vũng Tàu

 • Diện tích : 160.8 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Đa ngành (không ô nhiễm), 

  - Sản phẩm Công nghệ cao, 

  - Sản phẩm Điện & Điện tử, 

  - Dệt may & Da giày, 

  - Vật liệu Xây dựng, 

  - Công nghiệp Chế biến

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp