Khu công nghiệp Dương Công Khi

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Hóc Môn, Hồ Chí Minh

  • Diện tích : 2.7 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Cụm chuyên ngành chế biến lương thực, thực phẩm.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp