Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Trảng Bom, Đồng Nai

 • Diện tích : 529.2 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Sản xuất giấy, bột giấy từ nguyên liệu thô.

  - Chế biến tinh bột sắn.

  - Chế biến mủ cao su chưa sơ chế.

  - Sản xuất hóa chất cơ bản.

  - Nhà máy thuộc da, sơ chế da, sơ chế và nhuộm da lông thú (không dừng thu hút đầu tư với nguyên liệu đầu vào là da đã qua sơ chế bằng xử lý cơ học và hóa lý).

  Và nhiều ngành công nghệ khác,...

Bất động sản trong khu công nghiệp