Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Châu Thành, Bến Tre

  • Diện tích : 67.92 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Công nghiệp chế biến

    Công nghiệp dệt may

    Công nghiệp khác

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp