Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Long Thành, Đồng Nai

 • Diện tích : 182.4 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp sản xuất nhựa và chất dẻo; 

  - Công nghiệp cơ khí và sản xuất cấu kiện kim loại; 

  - Công nghiệp sản xuất gốm sứ và vật liệu xây dựng; 

  - Công nghiệp sản xuất phân bón và hóa chất; 

  - Công nghiệp chế biến khí hóa lỏng và nhựa đường.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp