Khu công nghiệp - Khu kỹ nghệ Singapore Ascendas-Protrade

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Bến Cát, Bình Dương

 • Diện tích : 500 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Cơ khí chính xác

  - Bán dẫn

  - Điện tử

  - Hàng tiêu dùng

  - Dược phẩm

  Và các ngành công nghiệp hỗ trợ

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp