Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : TP. Bà Rịa, Vũng Tàu

  • Diện tích : 100 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Đa ngành (không ô nhiễm)

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp