Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Thủ Dầu Một, Bình Dương

 • Diện tích : 213.63 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp may mặc, giày da cao cấp;
  - Công nghiệp sản xuất cơ khí lắp ráp;
  - Công nghiệp sản xuất các mặt hàng gỗ cao cấp;
  - Một số ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường khác.

Bất động sản trong khu công nghiệp