Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Long Thành, Đồng Nai

 • Diện tích : 281.32 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Cơ khí

  - Điện, điện tử

  - Vật liệu cao cấp

  - Dược phẩm

  - Thiết bị trường học, văn phòng phẩm

  - Bao bì các loại

  - Trang trí nội thất 

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp