Khu công nghiệp Long Hương

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Phú Mỹ, Vũng Tàu

  • Diện tích : 130 ha

  • Ngành nghề thu hút :
    Đa ngành (không ô nhiễm) 

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp