Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Long Thành, Đồng Nai

 • Diện tích : 488 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp xi mạ;

  - Chế biến thuỷ sản;

  - Sản xuất hoá chất bảo vệ thực vật;

  - Sản xuất phân bón;

  - Sản xuất bột giấy

Bất động sản trong khu công nghiệp