Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Bến Cát, Bình Dương

 • Diện tích : 50.6 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp chế biến gỗ mỹ nghệ và trang trí nội thất;
  - Công nghiệp lắp ráp cơ khí;
  - Công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm;
  - Công nghiệp điện và điện tử;
  - Công nghiệp may mặc và giày da;
  - Công nghiệp nhẹ và bao bì;
  - Công nghiệp lắp ráp sửa chữa máy máy nông lâm nghiệp và giao thông vận tải.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp