Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Thủ Dầu Một, Bình Dương

  • Diện tích : 74.87 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    - Điện tử

    - Cơ khí

    - Công nghệ cao

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp