Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Hớn Quản, Bình Phước

 • Diện tích : 655 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  Tiếp nhận đa dạng ngành nghề công nghiệp

  Được sự cho phép của Bộ Tài Nguyên - Môi trường, KCN Minh Hưng Sikico chào đón các nhà đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp sạch, công nghiệp phát sinh nhiều nước thải, công nghiệp phát sinh nhiều khí thải & nước thải và công nghiệp phụ trợ.

  Minh Hưng Sikico còn hướng tới sự đa dạng các ngành công nghiệp dựa trên các thế mạnh của tỉnh như:

  - Công nghiệp chế biến nông sản, chế biến thực phẩm

  - Công nghiệp máy công cụ, máy chế biến thực phẩm

  - Trang trí nội thất và đồ gỗ, giấy & đồ chơi

  - Công nghiệp chế biến gỗ

  - Công nghiệp vật liệu xây dựng, cơ khí, xi mạ

  - Công nghiệp dệt nhuộm

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp