Khu công nghiệp Mỹ Phước 1

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Bến Cát, Bình Dương

  • Diện tích : 450 ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp