Khu công nghiệp Mỹ Phước 3

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Bến Cát, Bình Dương

  • Diện tích : 655.59 ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp