Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Mỹ Tho, Tiền Giang

 • Diện tích : 79.14 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  Chế biến thức ăn gia súc; 

  Chế biến thủy, hải sản xuất khẩu; 

  Sản xuất bao bì PP; 

  Chế biến nông sản; 

  Dịch vụ kho lạnh; 

  Sản xuất kinh doanh, gia công hàng may mặc; 

  Sản xuất bánh tráng; các loại nước giải khát; 

  Sản xuất bê tông thương phẩm; 

  Đóng sửa các phương tiện thuỷ.  

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp