Khu công nghiệp Mỹ Xuân A

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Phú Mỹ, Vũng Tàu

 • Diện tích : 302.4 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất và chế tạo cơ khí chính xác; sản xuất và sửa chữa xe máy, thiết bị;

  - Công nghiệp dệt, điện, điện tử;

  - Chế biến sản phẩm công nghiệp và thực phẩm;

  - Các ngành công nghiệp khác không gây ô nhiễm môi trường… 

Bất động sản trong khu công nghiệp