Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Phú Mỹ, Vũng Tàu

 • Diện tích : 312.8 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Vật liệu xây dựng

  - Cơ khí

  - Điện tử

  - Gỗ và các sản phẩm về gỗ,

  - Sản phẩm về da

Bất động sản trong khu công nghiệp