Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Phú Mỹ, Vũng Tàu

 • Diện tích : 226 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Sản xuất gia công cơ khí chế tạo máy móc thiết bị, sắt thép; 

  - Sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất và sửa chữa xe máy, thiết bị; 

  - Điện, điện tử;

  - Chế biến sản phẩm công nghiệp và thực phẩm;

  - Các ngành công nghiệp khác không gây ô nhiễm…

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp