Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Phú Mỹ, Vũng Tàu

 • Diện tích : 145.7 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp vật liệu xây dựng

  - Công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống.

  - Công nghiệp chế tạo, sửa chữa và lắp ráp cơ khí.

  - Công nghiệp nhẹ (văn phòng phẩm; đồ nhựa …)

  - Công nghiệp lắp ráp điện tử, điện lạnh.

  Và một số ngành công nghiệp khác không gây ô nhiễm.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp