Khu công nghiệp An Nhật Tân

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Tân Trụ, Long An

  • Diện tích : 120 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Đa ngành (không ô nhiễm)

Bất động sản trong khu công nghiệp