Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Nhơn Trạch, Đồng Nai

 • Diện tích : 823.45 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Sản xuất chế biến dầu nhờn, gas, Khí hóa lỏng; 

  - Hóa chất (không bao gồm hóa chất cơ bản); 

  - Dược phẩm; Hóa mỹ phẩm; Thực phẩm;

  - Sản xuất điện, Bưu chính viễn thông, Cơ khí; 

  - Công nghiệp sản xuất giấy (không bao gồm công đoạn xuất bột giấy);

  - Sản xuất nhựa, cao su (không bao gồm công đoạn chế biến mủ cao su);

  - Vật liệu xây dựng; Dệt may (không nhuộm); Giày da (không có thuộc da);

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp