Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Phú Mỹ, Vũng Tàu

 • Diện tích : 954.4 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp nặng; 

  - Công nghiệp điện;

  - Hóa chất, phân bón; 

  - Sản xuất thép, vật liệu xây dựng…

Bất động sản trong khu công nghiệp