Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Phú Mỹ, Vũng Tàu

 • Diện tích : 620.6 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Sản xuất vật liệu xây dựng;

  - Sản xuất, gia công các sản phẩm ngành thép;

  - Gia công cơ khí, chế tạo máy móc thiết bị;

  - Công nghiệp điện, điện tử;

  - Các ngành công nghiệp có nhu cầu sử dụng cảng;

  - Các ngành công nghiệp khác mà pháp luật không cấm.

Bất động sản trong khu công nghiệp