Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Bến Lức, Long An

 • Diện tích : 78.94 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Điện tử, viễn thông

  - Cơ khí, luyện kim

  - Chế biến thực phẩm, nước giải khát

  - Dược phẩm, mỹ phẩm

  - Văn phòng phẩm

  - May mặc, dệt, nhuộm

  - Sản xuất thiết bị trang trí nội thất

  - Hoá chất, dược phẩm, mỹ phẩm

  - Xử lý chất thải rắn

Bất động sản trong khu công nghiệp