Khu công nghiệp Quốc tế Protrade (PITP)

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Bến Cát, Bình Dương

 • Diện tích : 494.9 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  -  Điện và điện tử;
  - Sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dược phẩm và thực phẩm (không chế biến thủy sản tươi sống);
  - Cơ khí chính xác;
  - Công nghiệp và phụ tùng ô tô;
  - Công nghiệp hỗ trợ;
  - Công nghiệp nhẹ, sạch (không tiếp nhận các dự án dệt, nhuộm, chế biến giấy);

Bất động sản trong khu công nghiệp